پارمیسا پارمیسا ، تا این لحظه 4 سال و 2 ماه و 23 روز سن دارد

امید دوباره زندگی ما پارمیسا

ولنتاین و 17 ماهگی عشقم

        زندگي آرام است، مثل آرامش يك خواب بلند. زندگي شيرين است، مثل شيريني يك روز قشنگ. زندگي رويايي است، مثل روياي ِيكي كودك ناز. زندگي زيبايي است، مثل زيبايي يك غنچه ي باز. زندگي تك تك اين ساعتهاست، زندگي چرخش اين عقربه هاست.         ...
25 بهمن 1394

امید زندگیم 16ماهه شده

الهی قربون چشمات بشم عسل خانم من که اینقد خانم و شیرین وجیگر میشی هرروز که بزرگتر میشی عشقم پارمیسا خانم مامان 16 ماه شده دیگه برا خودش حرف میزنه نظر میده مخالفت می کنه شیرین زبونی میکنه پارمیسا الان خیلی از کلمه ها را می گه مثل بابا -مامان -عمه -نه نه -صدرا -بده -اب به -به به -بله -نه- نی خوام (نمی خوام) -بابا جان- داداش -خاله -وسیلهه هاش بغل میکنه می گه منه -بهش می گم ببعی میگه بع بع -پیشی می گه میو میو -گاوه می گه (با دستش یه حالتی نمیدونم یعنی چی )می کنه  .اتل متل تولوته را می گه بازی می کنه غذای که دوست نداره بهش بده زبونش میاره میرون با یه حالتی می گه اه اه .باباش که از سرکار میاد سریع میدوه شلوارش براش میاره -چشماش و بینی...
1 بهمن 1394
1