امید دوباره زندگی ما پارمیسا

عشق کوچولوی مامان

18 ماه شد فرشته خانم من

فرشته خوشگل من پارمیسا خوشگلم 18 ماه شده بودنت همه چیز عوض می کندتو مدام روی بند بند تنم قدم میزنی ودراسمان دلم پرواز می کنی همین که نفس می کشی قدم میزنی می خندی برای من یعنی همه چیزتو تمام دنیای منی             ...
2 اسفند 1394
1