پارمیسا پارمیسا ، تا این لحظه 4 سال و 2 ماه و 23 روز سن دارد

امید دوباره زندگی ما پارمیسا

خاطرات بهمن واسفند 95

پارمیسا خوشگل مامان دیگه نزدیک عید و خانه تمیز کردن که ما امسال تعمیرات خانه هم اضافه شد خیلی سرمون شلوغ شد برا همین بهمن واسفند را عکس هارا یه جا میزارم ایت دوماه دخترم خیلی اذیت شد اخه خانه را درست کردیم همه جا را خاکگرفته بود وباید تمیز میشئد ولی پارمیسا خیلی دختر خوبی بود فکر میکردم بیشتر اذیت بشم الهی فداش بشم دختر عاقلم   اینهم از موهای خوشگل دخترم   اینهم لاک زدن پدر و دختری دختر عاشق املت اولین بار بود که میرفتیم خانه مامان جان دیگه ساکش نبردم چمدانش بردم خوش مسول حمل بود اجازه نمیداد کسی دست بزنه خانه دایی و اب بازی تو وان تا بعدازظهر 3 بار رفتن حمام با امیر صدرا ماشین تعمیر می کنن اخه دخملی ت...
6 اسفند 1395
1