پارمیسا پارمیسا ، تا این لحظه 4 سال و 2 ماه و 23 روز سن دارد

امید دوباره زندگی ما پارمیسا

عشق مامان 22 ماهه شده

وسعت دوست داشتنت براي من  ....   همان بهشتي است كه گفتند زير پاي مادران است .      مثل نفسی برايم  ....   مثل هوا ...مثل آب   پس بدان ...اگر نبودي...نبودم   اگر نباشی.....نيستم   بي تو من....هيچم                                          فرشته ی نازنینم   سفره افطار   سفر شمال...
2 تير 1395
1