پارمیسا پارمیسا ، تا این لحظه 4 سال و 2 ماه و 23 روز سن دارد

امید دوباره زندگی ما پارمیسا

عشق و امیدم مهر 1396 🌹❤️

در دل من نهاده‌ای آنچ دلم گشاده‌ای از دو هزار یک بود آنچ کنم به جای تو گلشکر مقویم هست سپاس و شکر تو کحل عزیزیم بود سرمه خاک پای تو عشقم امیدم فدای اون قدت بسم.خوشگل من پارمییا جان توی چکاب سه سالگی وزنش 15قدش 100...
26 آبان 1396
1