پارمیسا پارمیسا ، تا این لحظه 4 سال و 2 ماه و 23 روز سن دارد

امید دوباره زندگی ما پارمیسا

😍💋

چرخ گردون چه بخندد چه نخندد تو بخند مشکلی گر سر راه تو ببندد تو بخند غصه ها فانی وباقی همه زنجیر به هم گر دلت از ستم غصه برنجد تو بخند امید زندگیمی عشقم...
20 فروردين 1397

خاطرات عشق من در بهار سال ۹۷

امید زندگی من ارزوی من در سالهای زندگی برای تو الهی ،،،،،،،،، قامتش را خم نگردان_ دوچشمش را ،، پر از شبنم نگردان_ نصیبش ،، خنده ای بر لب بگردان_ دلش را ،،،،، جای درد و غم نگردان_ خدایا ،،،،،، فال او را خوش بگردان_ از عمر ،،،،،،،،، نازنینش ڪم نگردان_ الهی ،،،،،،،،، اَحسَنُ الحالش بگردان_ پناهش باش و ،، بی محرم نگردان_ تو او را ،،،،،،، از بلا دورش بگردان_ مریض و ،،،،، در پی مرهم نگردان_ ز قلبش ،،،،،، غصه را بیرون بگردان_ اسیرش در ،،،،،،،تب و ماتم نگردان_ خدایا ،،،،، خالقا ،،،،، شادش بگردان_ گرفتارش ،،،،،،، در این عالم نگردان_ بهار سال ۹۷ بسیار زیبا و با شکوه مثل ۳ بهار قبلی ب ای دخترم شروع ش...
19 فروردين 1397
1