پارمیسا پارمیسا ، تا این لحظه 4 سال و 2 ماه و 23 روز سن دارد

امید دوباره زندگی ما پارمیسا

دنبال کنندگان وبلاگ من

رتبه جذابیت: 126
امتیاز جذابیت: 7,041
108 دنبال کنندگان
598 پسندها
872 نظرات
147 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 28
امتیاز جذابیت: 16,340
105 دنبال کنندگان
2,009 پسندها
1,896 نظرات
323 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 240
امتیاز جذابیت: 5,176
60 دنبال کنندگان
536 پسندها
332 نظرات
532 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,960
امتیاز جذابیت: 272
8 دنبال کنندگان
16 پسندها
6 نظرات
20 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,445
امتیاز جذابیت: 818
1 دنبال کنندگان
87 پسندها
154 نظرات
55 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 196
امتیاز جذابیت: 5,671
13 دنبال کنندگان
707 پسندها
889 نظرات
98 مطالب بی رمز
1
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ