امید دوباره زندگی ما پارمیسا

عشق کوچولوی مامان

😍💋

1397/1/20 23:21
71 بازدید
اشتراک گذاری
چرخ گردون چه بخندد
چه نخندد تو بخند
مشکلی گر سر راه
تو ببندد تو بخند

غصه ها فانی وباقی
همه زنجیر به هم
گر دلت از ستم
غصه برنجد تو بخند
امید زندگیمی عشقم
پسندها (5)
نظرات (1) مشاهده جعبه ارسال نظر
انصراف
عمه فروغعمه فروغ
11 خرداد 97 16:11
چون خنده نمکینیمحبتبوس
1